Akce

ROCKFESTík uprostřed Novohradských hor

Vystoupí The Rozladěn, Space Detour, Ďäblovi včelaři a další

 Pódium Hojná Voda 

Datum: 13.08. 2022