Akce

Sklářské slavnosti

Partnerská akce obce Horní Stropnice

 Mobilní sklářské pece s ukázkami foukání skla a také soutěž v pečení hus s ochutnávkou. Vše jako za doby Rožmberků.

Vstup zdarma

Datum: 08.10. 2022