Atletický oddíl

Soustředění s atletikou

Termín: 15.–20. srpna 2022

Nástup: v pondělí 15. srpna mezi 14. a 15. hod. na Švýcaráku v Terčině Údolí.
Ukončení: v sobotu 20. srpna mezi 13. a 14. hodinou tamtéž.

Cena: 2 200 Kč - nutno uhradit do 31. 7. 2022 na účet 2102245016/2010

Cena zahrnuje: ubytování, stravování 5x denně, pitný režim po celý den, pojištění, drobné upomínkové předměty a odměny instruktorům. (Případný přebytek peněz je použit na nákup
atletického vybavení.)

Sportoviště: les, louka

Činnost: fyzické tréninky a pohybové hry po celý den

Co vzít s sebou: Spaní ve vlastních spacácích na palandách, polštářek (příp. prostěradlo), hygienické potřeby a ručník 2x, plavky, sport. oblečení 2x krátké i dlouhé, mikinu, sport. obuv na ven 2x, větrovku, pláštěnku, holinky, pokrývku hlavy, repelent, lahev na pití, přezuvky, opalovací krém a kapesné na výlet😊

Důležité upozornění – co nevzít s sebou: LETOS TO BUDE ZCELA BEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ A JIM PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ.

Kontakt na vedoucího soustředění: Luboš Šulista, tel. 736 602 221

Při nástupu odevzdat: potvrzení o bezinfekčnosti, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, popř. léky

Datum: 15.08. 2022